Mệt mỏi cũng được, gục ngã cũng được, hãy nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy đi tiếp

Có thể có những bông hoa mà chưa ai nhìn thấy bao giờ. Nhưng nó vẫn nở. Nở cả mấy …

Mệt mỏi cũng được, gục ngã cũng được, hãy nghỉ ngơi một chút rồi đứng dậy đi tiếp Xem thêm »